You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

بارگزاری...

آب شیرین کن خورشیدی


آب شیرین کن خورشیدی

آب شیرین کن خورشیدی یا دستگاه تقطیر خورشیدی solar still یک سیستم آب شیرین کن مستقیم خورشیدی است که با فرآیند تبخیر و به دام انداختن انرژی خورشید، آب شیرین تولید می‌کند. روش کار به این شرح است سرپوش پلاستیکی با شیشه (با توجه به عبور اشعه خورشید از شیشه و عدم عبور گرما از شیشه) در سطح فوقانی دستگاه نقش جاذب انرژی و تبدیل انرژی تابشی به گرما را در عملکرد سیستم ایفا می‌کند. آب دریا یا آب شور داخل سیستم گرم می شود و با بالارفتن درجه حرارت بخار آب ایجاد می شود و ترکیبات بخار آب پس از برخورد به سطح داخلی سرپوش که درجه حرارت آن تا حدی پایین است، شروع به تقطیر می‌کند که با جمع آوری این آب مقطر، آب شیرین به دست می آید. در بین مهندسین مکانیک آب شیرین کن های خورشیدی را به نام Solar Still می شناسند. تاکنون تحقیقات زیادی بر روی آب شیرین کن های خورشیدی در سراسر دنیا انجام گرفته است. آب شیرین کن های خورشیدی در هندسه های مختلفی از جمله آب شیرین کن های تشتکی( basin solar still) و آب شیرین کن خورشیدی لوله ای( tubular solar still) تا به امروز برای انجام مطالعات نظری و تجربی ساخته شده اند و دانشمندان در جهت افزایش هرچه بیشتر تولید و متعاقباً راندمان دستگاه درتلاش می باشند. مزایای آب شیرین کن های خورشیدی: 1 -استفاده از انرژی رایگان و عدم آلودگی های محیطی حاصل از انرژی های فسیلی. 2 -استفاده از دمای پایین (حدود 85 درجه سانتی گراد) برای تبخیرآب. 3 -عدم استفـاده از قطعـات متحرک که سبب کاهش هزینه تعمیرات و نگه داری می شود. 4 -سیستم کنترلی خودکار برای کنترل ریکاوری در بالاترین حد. 5 -عدم نیاز به سیستم پیش تصفیه. ازمعایب این سیستم ها می توان موارد زیر را نام برد: 1 -ظرفیت محدود. 2 -محدودیت مکانی برای طراحی و نصب. 3 -نیاز به دانش بالا برای طراحی و نصب و هزینه بالای آن. 4 –کمبود افراد متخصص در این زمینه. 5 -هزینه بالای تعمیر و نگهداری.

سایر مقالات